Slovakiasố ca nhiễm: 9574 / đã chữa khỏi: 4329 / tử vong: 45 Germanysố ca nhiễm: 288745 / đã chữa khỏi: 252400 / tử vong: 9545 Austriasố ca nhiễm: 44041 / đã chữa khỏi: 34916 / tử vong: 796 Polandsố ca nhiễm: 89962 / đã chữa khỏi: 68955 / tử vong: 2483
Coronavirus
1.1

hệ số lây nhiễm R

1335867

số ca âm tính

65883

số ca nhiễm

33466

ca nhiễm hiện tại

31799

đã chữa khỏi

618

tử vong

820

đã nhập viện

181

trong trạng thái nguy kịch

Automatic update ~5-30 minutes after the official release of new numbers
ĐỒ THỊ
Ca nhiễm hiện tại
Số ca âm tính (tổng)
Số ca âm tính (theo ngày)
Số ca đã nhiễm (tổng)
Số ca đã nhiễm (theo ngày)
Tỷ lệ ca dương tính (%)
Nhập viện / Tình trạng nguy kịch
Ca nhiễm hiện tại

active cases

đã chữa khỏi

tử vong

Số ca âm tính (tổng)

tổng

% tăng / giảm so với ngày hôm trước

Số ca âm tính (theo ngày)

tổng

Số ca đã nhiễm (tổng)

tổng

% tăng / giảm so với ngày hôm trước

Số ca đã nhiễm (theo ngày)

tổng

Tỷ lệ ca dương tính (%)

tỉ lệ ca dương tính

Nhập viện / Tình trạng nguy kịch

đã nhập viện

trong trạng thái nguy kịch

% số ca trong tình trạng nguy kịch

Lần cập nhật dữ liệu cuối cùng: 13.09.2020 09:26

Theo vùng

Theo độ tuổi

Số ca nhiễm

Theo độ tuổi

Tử vong

Lần cập nhật dữ liệu cuối cùng: 13.09.2020 09:55
VÙNG
Lần cập nhật dữ liệu cuối cùng: 02.05.2020 09:24
Ing. Ibrahim Nahhas Guillaume Tenaud Martin Johannes Marek Weixi Jiang Gustavo Bonanno Václav Veselý Ellen França Sergiu Ilie Evžen Pšeničný Душко Драгољевић Alejandro Roig Garcia Тетяна Соломадіна Phạm Đình Nam

© 2020 koronavirusvcr.cz. Copying of pages will be solved according to valid laws of the Czech Republic.

Menu