Slovakiasố ca nhiễm: 220707 / đã chữa khỏi: 163323 / tử vong: 3362 Germanysố ca nhiễm: 2023779 / đã chữa khỏi: 1641200 / tử vong: 46537 Austriasố ca nhiễm: 390788 / đã chữa khỏi: 365214 / tử vong: 6987 Polandsố ca nhiễm: 1422320 / đã chữa khỏi: 1164650 / tử vong: 32844
Coronavirus
0.9

hệ số lây nhiễm R

4206596

số ca âm tính

874605

số ca nhiễm

143007

ca nhiễm hiện tại

717569

đã chữa khỏi

14029

tử vong

7031

đã nhập viện

1109

trong trạng thái nguy kịch

Automatic update ~5-30 minutes after the official release of new numbers
ĐỒ THỊ
Ca nhiễm hiện tại
Số ca âm tính (tổng)
Số ca âm tính (theo ngày)
Số ca đã nhiễm (tổng)
Số ca đã nhiễm (theo ngày)
Tỷ lệ ca dương tính (%)
Nhập viện / Tình trạng nguy kịch
Ca nhiễm hiện tại

active cases

đã chữa khỏi

tử vong

Số ca âm tính (tổng)

tổng

Số ca âm tính (theo ngày)

tổng

Số ca đã nhiễm (tổng)

tổng

Số ca đã nhiễm (theo ngày)

tổng

Tỷ lệ ca dương tính (%)

tỉ lệ ca dương tính

Nhập viện / Tình trạng nguy kịch

đã nhập viện

trong trạng thái nguy kịch

% số ca trong tình trạng nguy kịch

Lần cập nhật dữ liệu cuối cùng: 28.10.2020 02:06
Ing. Ibrahim Nahhas Guillaume Tenaud Martin Johannes Marek Weixi Jiang Gustavo Bonanno Václav Veselý Ellen França Sergiu Ilie Evžen Pšeničný Душко Драгољевић Alejandro Roig Garcia Тетяна Соломадіна Phạm Đình Nam

© 2020 koronavirusvcr.cz. Copying of pages will be solved according to valid laws of the Czech Republic.

Menu